O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Dubienka zaprasza mieszkańców gminy Dubienka do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy

Czytaj więcej...