Planujesz aplikować o środki w ramach naborów wniosków ogłaszanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”? Przygotowujesz wniosek o przyznanie pomocy bądź biznesplan? Masz wątpliwości czy możesz ubiegać się o wsparcie w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Jeśli tak, zapraszamy do skorzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników LGD w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR, który dyżuruje jeden dzień w miesiącu na terenie każdej z gmin wchodzących w obszar działania LGD. Harmonogram dyżurów Punktu w miesiącu marcu 2017 roku:
• Gmina Kamień 13.03.2017 godz.13.00-15.00 Urząd Gminy Kamień
• Gmina Dorohusk 14.03.2017 godz.08.30-10.30 GOKiT w Dorohusku
• Gmina Żmudź 13.03.2017 godz.08.30-10.30 Urząd Gminy Żmudź
• Gmina Wojsławice 15.03.2017 godz.08.15-10.15 Urząd Gminy Wojsławice
• Gmina Białopole 13.03.2017 godz.10.45-12.45 Urząd Gminy Białopole
• Gmina Horodło 15.03.2017 godz.08.30-10.30 Urząd Gminy Horodło
• Gmina Dubienka 14.03.2017 godz.11.00-13.00 Urząd Gminy Dubienka
• Gmina Leśniowice 15.03.2017 godz.10.30-12.30 Urząd Gminy Leśniowice

belka_2