belka_2
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza przyszłych jak
i działających już przedsiębiorców z terenu gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości promującej i wykorzystującej rozwiązania innowacyjne i proekologiczne, w tym OZE. Szkolenie odbędzie się w dniu 11 maja 2017 roku (czwartek) w godz. 10.00-13.00 w sali nr 83 w budynku Gmachu przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie. Zapisy na szkolenie prowadzone są w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej”, Pl. Niepodległości 1 pok. 330 oraz pod numerem tel. 82 562-75-71. Nabór wniosków w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej planowany jest na miesiąc czerwiec. Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się stronie www.ziemiachelmska.pl w Zakładce LEADER 2014-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Usługa realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.