Dubienka, dnia 26 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że Gmina Dubienka przystąpiła do zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego w Dubience.
Zmiana dokonana będzie w trybie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744).
Zgodnie z wytycznymi Instytutu Pamięci Narodowej obecna nazwa ulicy zostanie zastąpiona nazwą „Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego”.

Uchwała o zmianie nazwy ulicy będzie podejmowana na najbliższej sesji Rady Gminy Dubienka.

Wójt Gminy Dubienka
/-/ Waldemar Domański