Szanowni Państwo,

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Dubienka na lata 2017-2023 znajdują się w fazie opracowywania konkretnych propozycji działań/przedsięwzięć (projektów), które będą podejmowane w ramach tego Programu w najbliższych latach.

Prosimy, zatem wszystkie osoby i instytucje oddane sprawie poprawy jakości życia w naszej gminie o aktywne włączenie się w proces opracowywania Programu i opisanie swojego pomysłu, propozycji projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji (zgodnie z zaproponowaną poniżej fiszką projektową), bazując na wskazanym obszarze rewitalizacji położonym na terenie sołectwa:
• Dubienka
• Siedliszcze
• Skryhiczyn
Obecnie wszczęta procedura naboru projektów jest elementem dalszych konsultacji Programu Rewitalizacji, a także formalnego zebrania przedsięwzięć (projektów), które, po weryfikacji przeprowadzonej przez zespół przedstawicieli wykonawcy dokumentu: Lubelskiej Fundacji Inicjatyw Ekologicznych i Urzędu Gminy Dubienka, zostaną umieszczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Dubienka na lata 2017-2023.

Wójt
/-/ mgr Waldemar Domański

Fiszka projektowa