WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GMINY DUBIENKA NA LATA 2017-2023

14 września 2017 r. przeprowadzono konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dubienka na lata 2017-2023 w miejscowościach: Siedliszcze, Skryhiczyn i Dubienka.
Podczas konsultacji został zaprezentowany obszar zdegradowany i rewitalizacji, wynikający z diagnozy i uwzględniający uwagi z I konsultacji społecznych, propozycje celów i działań Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz omówiono zgłoszone projekty rewitalizacyjne.
Wyniki konsultacji społecznych: nie zgłoszono uwag ani wniosków do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dubienka na lata 2017-2023.

WÓJT
/-/ mgr Waldemar Domański