UG Dubienka

Aktualności

Zobacz także

Rozlicz PIT w gminie Dubienka

Gmina Dubienka zakończyła realizację zadania „Remont i wyposażenie Świetlicy wiejskiej  w Skryhiczynie” . Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 02132-6935-UM0313952/22 w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów …

Wróć go góry