Obraz
Gmina Dubienka leży w południowo – wschodniej części powiatu chełmskiego. Gmina Dubienka liczy 2964 mieszkańców. Większość spośród wsi to małe, wyludniające się miejscowości.
Głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo. Produkcja nastawiona jest zwłaszcza na zboża, ziemniaki i buraki cukrowe. Wiele gospodarstw posiada pasieki.

Obraz
Gmina posiada duże walory przyrodnicze, krajoznawcze i rekreacyjne. Atrakcją dla turystów są bogate i różnorodne lasy, z dala od ośrodków przemysłowych. Miejscowości o największym znaczeniu turystycznym to rozlokowana nad starym korytem Bugu wieś Starosiele, a także wsie Dubienka, Skryhiczyn i Uchańka. W Starosielu do dyspozycji turystów udostępniono ośrodek wypoczynkowy, pole namiotowe, obiekty gastronomiczne oraz wypożyczalnię sprzętu turystycznego. Amatorzy turystyki pieszej i rowerowej mogą korzystać ze ścieżek spacerowych i szlaków turystycznych. Znajduje się tutaj fragment Strzeleckiego Parku Krajobrazowego z rezerwatem przyrody "Siedliszcze". W sąsiedztwie kompleksów leśnych rozciąga się dolina Bugu z licznymi starorzeczami.