Gmina Dubienka zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogatce”.
Zakres robót obejmował:
– uzupełnienie ubytków w podbudowie mieszanką kruszywa 0-31,5 mm,
– wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4cm po zawałowaniu na długości 0,605 km i szerokości 4,00m.

Wartość zadania: 74.530,64 zł
w tym dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Lubelskiego
– 30.000 zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA