Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” zaprasza do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR, w którym można uzyskać informacje na temat warunków pozyskania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez pracowników LGD skorzystać można już 20 marca w godzinach 10.00-12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dubienka. Zapraszamy w szczególności osoby planujące ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach naboru
wniosków nr 1/2018 planowanego w dniach 15-29 marca.

belka_2