Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie przekazuje treść opublikowanej w dniu dzisiejszym Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/745 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.Urz.U E L 123/122 z dnia 18 maja 2018 r.).
Zmiany dotyczą następujących gmin powiatu chełmskiego:
do obszaru objętego ograniczeniami (STREFA CZERWONA) należy:
• gmina Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda-Huta, Sawin, Wierzbica, Żmudź i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,
• powiat miejski Chełm
do obszaru ochronnego (STREFA ŻÓŁTA) należą:
– gminy: Białopole, Leśniowice, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Wojsławice i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim.
Agnieszka Lis
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Chełmie