Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku suszy mają możliwość zgłaszania strat w uprawach polowych i działach specjalnych produkcji rolnej do dnia 12 lipca 2018 r.
Druk oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy Dubienka lub ze strony internetowej Gminy Dubienka www.dubienka.eurzad.eu
Do oświadczenia należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie za 2018 r.

Komisja dokona oszacowania strat podczas lustracji uprawy w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia nie później niż do zbiorów zgłoszonej uprawy.

Wójt Gminy
/-/ Waldemar Domański

Dubienka, 27 czerwca 2018 r.
Oswiadczenie o uprawach
Oswiadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie