O G Ł O S Z E N I E
ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 33
WÓJTA GMINY DUBIENKA 
Z DNIA   29 KWIETNIA 2008 ROKU
 W DNIU 23 MAJA 2008 ROKU
URZĄD GMINY W DUBIENCE BĘDZIE NIECZYNNY