ppwow.jpg
26 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbyły się pierwsze z cyklu warsztaty prowadzone przez Pana Zygmunta Klimczuka dotyczące aktualizacji „Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2006-2016”. Warsztaty te maja na celu określenie strategii oraz kierunków działań służących rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej oraz przyczynienie się w ten sposób do podniesienia jakości życia lokalnej społeczności.