"Dubienka w czterech porach roku"

I. Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Dubience
Biblioteka Publiczna Gminy Dubienka

Patronat nad konkursem:

Wójt Gminy Dubienka

II. Cele:

  • gromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii ukazujących piękno ziemi Dubienieckiej, jej historię i zmieniające się pod wpływem pór roku uroki krajobrazów;

  • archiwizowanie dokumentacji fotograficznej regionu.

 III. Ważny termin!

     1.  Termin nadsyłana zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2008 r.

 

 IV. Założenia:

Konkurs ma charakter otwarty, brać w nim mogą udział wszyscy fotografujący z różnych grup wiekowych.

Osoby niepełnoletnie do karty zgłoszenia zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w konkursie.

Konkurs podzielony będzie na cztery etapy. Po każdym etapie w Gminnym Ośrodku Kultury organizowana będzie wystawa fotografii konkursowych.

 

I etap

Termin nadsyłania prac do I etapu upływa  30 września 2008 r.

Wystawa prac letnich – od 1 października 2008 r.

 

II etap

Termin nadsyłania prac do II etapu upływa 30 listopada 2008 r.

Wystawa prac jesiennych – od 2 grudnia 2008 r.

 

III etap

Termin nadsyłania prac do III etapu upływa 28 lutego 2009 r.

Wystawa prac zimowych – od 3 marca 2009 r.

IV etap

Termin nadsyłania prac do IV etapu upływa 30 maja 2009 r.

Wystawa prac wiosennych – od 2 czerwca 2009 r.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Dni Dubienki 2009.

Uczestnicy powinni zgłosić do konkursu przynajmniej 4 fotografie w formacie 21 x 30 cm (format A4), przedstawiające Dubienkę i jej zabytki, każde wykonane w innej porze roku, które będą przy ocenie traktowane jako jedna praca. Gminny Ośrodek Kultury oferuje pomoc przy wydrukowaniu wykonanych zdjęć.

Zdjęcia powinny być na odwrocie opatrzone podpisem, zawierającym następujące informacje:  imię i nazwisko twórcy, tytuł pracy, miejsce wykonania fotografii.

Uczestnik poprzez nadesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz fotografii wyraża zgodę na ich nieodpłatne rozpowszechnianie oraz publikację i przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu.

Przedstawiane do konkursu zdjęcia nie były uprzednio publikowane.

Fotografie przechodzą na własność organizatorów konkursu, którzy nabywają w ten sposób pełnię praw do ich wykorzystywania w dowolny sposób.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w kalendarzu na 2010 rok.

Fotografie razem z formularzem zgłoszeniowym  należy dostarczyć w zamkniętej kopercie na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Dubience

ul. I Armii Wojska Polskiego 3

22-145 Dubienka

V. Rozstrzygnięcie konkursu

Fotografie będzie oceniać powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa, która zadecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień

VI. Przewiduje się przyznanie bardzo atrakcyjnych nagród:

 

I miejsce

II miejsce

III miejsce

3 wyróżnienia

 

 

 

VII. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas obchodów „Dni Dubienki” 2009.

 

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy można pobrać w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience.