ppwow.jpg

 

             W dniu 12 sierpnia 2008 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 11 Urzędu Gminy  w Dubience odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców dotyczące możliwości udziału w planowanych działaniach w ramach Programu Integracji Społecznej. Na spotkaniu zostanie przedstawione Zaproszenie do składania ofert z załącznikami na „Usługi dla dzieci, młodzieży, rodziców" oraz zasady konkursu (kryteria techniczne, zasady wypełniania formularzy konkursowych, sprawozdawczość).

 

ppwow.jpg


            12 sierpnia 2008 r. w Urzędzie Gminy w Dubience odbyło się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców dotyczące możliwości udziału w planowanych działaniach w ramach Programu Integracji Społecznej. Na spotkaniu przedstawiono Zaproszenie do składania ofert na „Usługi dla dzieci, młodzieży, rodziców” oraz przedstawiono zasady konkursu (kryteria techniczne, zasady wypełniania formularzy konkursowych, sprawozdawczość).