ppwow.jpg

20 sierpnia 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience od godz.9.00 odbędą się kolejne z cyklu warsztaty prowadzone przez Pana Zygmunta Klimczuka dotyczące aktualizacji „Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej . Warsztaty te maja na celu określenie strategii oraz kierunków działań służących rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej oraz przyczynienie się w ten sposób do podniesienia jakości życia lokalnej społeczności.