– Redakcja

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XII sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

Otwarcie.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.
Podjęcie uchwały nr XII/41/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na …

Czytaj więcej XII sesja Rady Gminy Dubienka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

„Podejmowanie działalności gospodarczej”

– limit środków: 700 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 3/2019)

Termin naboru wniosków: 23 września 2019 roku – 7 października 2019 roku

Szczegółowe informacje na stronie …

Czytaj więcej „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

 

SANA TOUR Sp. Z o. o.

ul.Lwowska,13 j, 22-100 Chełm

Tel. 515-662-365, 577-477-105

NIP: 5632434563, KRS: 0000724257

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DUBIENCE ZAPRASZA NA WYCIECZKĘ

Wołyń i Podole (3 dni)

28.09.2019r. – 30.09.2019r.

1dzień

06:00 – wyjazd grupy (zbiórka uczestników 15 min przed wyjazdem). Przejazd w kierunku przejścia granicznego,

07.00 – 10:00 – przekroczenie granicy,

13:00 – 15:00 – Zwiedzanie Ławry Poczajowskiej – jednej …

Czytaj więcej GMINNY OŚRODEK KULTURY W DUBIENCE ZAPRASZA NA WYCIECZKĘ

Wróć go góry