– News

Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców zakończył realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego efektem jest powstanie ogólnodostępnego portalu ABC STANOWIENIA PRAWA stanowiącego pakiet informacyjny „jak skutecznie monitorować prawo” w kraju:

http://www.monitorowanieprawa.pl

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i poprawa skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez reprezentatywne, branżowe i regionalne organizacje pracodawców …

Czytaj więcej Portal ABC STANOWIENIA PRAWA

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej “#SegregujeMy”. Ochrona środowiska, ekologia to tematy niezwykle ważne. Dlatego też CRL podjęło się organizacji akcji, która łącząc naukę z zabawą przyczyni się do zwiększenia świadomości wśród najmłodszych. Akcja adresowana jest do przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych. Celem inicjatywy jest …

Czytaj więcej #SegregujeMy

Fundacja “Polsko-Niemieckie Pojednanie” informuje, że dzięki środkom przekazanym przez niemiecką Fundację “Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” rozpoczęła realizację nowego programu bezpośredniej pomocy humanitarnej – POMOC 2019.

Pomoc skierowana jest do ofiar represji nazistowskich, zamieszkałych w Polsce, które w ramach wcześniejszych programów otrzymywały z Fundacji wsparcie finansowe. Byli to przede wszystkim: więźniowie obozów koncentracyjnych, gett i więzień, robotnicy …

Czytaj więcej Program Pomocy Humanitarnej POMOC 2019

Wróć go góry