UG Dubienka

Aktualności

Zobacz także

Rozlicz PIT w gminie Dubienka

Dnia 01 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Krystyna Deniusz-Rosiak – Wójt Gminy Dubienka – Gminny Komisarz Spisowy w Dubience ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r …

Wróć go góry