UG Dubienka

Aktualności

Zobacz także

Rozlicz PIT w gminie Dubienka

I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 8 września 2020 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Dubience odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.
Podjęcie uchwały nr XXVI/99/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na …

Do 15 września 2020 r. można składać w Urzędzie Gminy Dubienka

wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium szkolne:

miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 528,00 zł netto,
przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Dubienka, od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jak do …

Lekarz z NZOZ w Dubience nie jest na kwarantannie.

Proszę nie podawać żadnych danych osobowych dzwoniącym na telefon stacjonarny.

Próby wyłudzenia proszę zgłaszać na Policję.

 

Proszę o udostępnianie tej informacji.

 

Wróć go góry