UG Dubienka

Zobacz także

Rozlicz PIT w gminie Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 8 października 2019 r. o godz. 8.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

Otwarcie.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji.
Podjęcie uchwały nr XIII/44/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na …

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XII sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

Otwarcie.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.
Podjęcie uchwały nr XII/41/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na …

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

„Podejmowanie działalności gospodarczej”

– limit środków: 700 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 3/2019)

Termin naboru wniosków: 23 września 2019 roku – 7 października 2019 roku

Szczegółowe informacje na stronie …

Wróć go góry