UG Dubienka

Aktualności

Zobacz także

Rozlicz PIT w gminie Dubienka

I N F O R M A C J A
Informuję, że w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się IV sesja Rady Gminy Dubienka.
Proponowany porządek obrad:

Otwarcie.

Ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad III sesji.

Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

Podjęcie uchwały nr IV/17/19 w …

Weekend dla rolników na Targach Agro-Park
Agro-Park to prestiżowe wydarzenie, które z sukcesem od lat integruje środowisko rolnicze. Kolejna, czyli już XII edycja odbędzie się w dniach 2-3 marca 2019 r. na terenie Targów Lublin. Będzie to owocny weekend dla osób zainteresowanych rolnictwem, gdyż oprócz największej w historii ekspozycji, odbędą się konferencje, spotkania z ekspertami i …

Wróć go góry