UG Dubienka

Aktualności

Zobacz także

Rozlicz PIT w gminie Dubienka

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego w Dubience Spółka z o.o.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

W związku z dużym bezrobociem w Województwie Lubelskim pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców, którzy utracili zatrudnienie w przeciągu 6 miesięcy na szkolenie i staż.

Projekty organizowane są przez “Biuro Projektów Unijnych”, skierowane do:

osób powyżej 18 roku życia
kobiet i mężczyzn-emerytów bez względu na wiek
rencistów
rolników do 2 ha przeliczeniowych
osób z orzeczeniem

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny uruchamia dobrowolny Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP). W ramach prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących nowego narzędzia/aplikacji w zdrowiu publicznym na stronie internetowej NIZP-PZH oraz na profilu NIZP-PZH na portalu Facebook znajduje się link do Rejestru oraz materiały zachęcające studentów i absolwentów do rejestracji. www.pzh.gov.pl/rejestr-absolwentow

Celem stworzenia CRAZP …

I N F O R M A C J A
Informuję, że w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się IV sesja Rady Gminy Dubienka.
Proponowany porządek obrad:

Otwarcie.

Ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad III sesji.

Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

Podjęcie uchwały nr IV/17/19 w …

Wróć go góry