UG Dubienka

Aktualności

Zobacz także

Rozlicz PIT w gminie Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XI sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

Otwarcie.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad X sesji.
Podjęcie uchwały nr XI/39/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na …

Dubienka, dnia 5 sierpnia 2019 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się X sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

Otwarcie.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji.
Podjęcie uchwały nr X/38/19 w sprawie …

Wróć go góry