– Informacja / Інформація

UWAGA !            УВАГА !

Informacja dla rodziców lub osób sprawujących opiekę nad dziećmi, obywatelami Ukrainy i oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty

Інформація для батьків або осіб, які піклуються про дітей, громадян України заява про безперервн

Informujemy, że zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 645) rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem jest zobowiązana złożyć oświadczenie o kontynuacji kształcenia ukraińskim systemie oświaty do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia.

Wzór oświadczenia do pobrania Tutaj: osw_UA lub w Urzędzie Gminy w Dubience.

Звертаємо увагу, що відповідно до § 15 Положення Міністра освіти і науки від 21 березня 2022 року «Про організацію навчання, виховання та догляду за дітьми та підлітками, які є громадянами України» (Вісник законів від 2022 р., ст. 645), батько або особа, яка доглядає за дитиною чи учнем, зобов’язані подати декларацію про безперервну освіту в системі освіти України до територіальної громади за місцем проживання дитини чи учня.

Шаблон декларації можна завантажити ТУТ osw_UA або в муніципальному управлінні в Дубєнці.

Wróć go góry