– Struktura urzędu

 1. Wójt Gminy
 • Michał Koziński
 1. Zastępca Wójta, Stanowisko ds. administracyjno-kadrowych, pomocy materialnej uczniom, dodatków mieszkaniowych
 • Aneta Staszewska
 • 82 566 80 02
 1. Skarbnik Gminy
 • Elżbieta Karpiuk
 • tel. 82 566 80 55
 1. Sekretariat
 • Agnieszka Tadewicz
 • 82 566 80 02
 1. Stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych
 • Wiesława Kańska
 • 82 566 80 79
 1. Stanowisko ds. księgowości dochodów budżetowych
 • Agnieszka Daniel
 • 82 566 80 82
 1. Stanowisko ds. podatków od osób fizycznych
 • Bogumiła Hanckowiak-Szarpak
 • 82 566 80 79
 1. Stanowisko ds. wynagrodzeń pracowniczych i podatków od jednostek
 • Maria Marczuk
 • 82 566 80 79
 1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 • Joanna Turewicz
 • 82 566 80 02
 1. Stanowisko ds. oświaty, archiwizacji, organizacji i obsługi Rady, Komisji i Rad Sołeckich
 • Krystian Kardas
 • 82 566 80 02
 1. Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, infrastruktury, inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych, gospodarka odpadami
 • Elżbieta Szawkało
 • 82 566 80 82
 1. Stanowisko ds. geodezyjnych, gospodarki gruntami i mienia komunalnego
 • Kamila Jakubczuk
 • 82 566 80 82
 1. Stanowisko ds. gospodarki wodnej, komunalnej i ochrony środowiska
 • Jan Zaprawa
 • 82 566 80 02
 1. Stanowisko ds. działalności gospodarczej, OSP
 • Grzegorz Mikołajczyk
 • 82 566 80 02
 1. Stanowisko ds. informatycznych, Obrona Cywilna
 • Mariusz Leposiński
 • 82 566 80 02
 1. Stanowisko ds. rolnych, leśnych i łowiectwa
 • Paweł Dubrownik
 • 82 566 80 02
 1. Radca prawny
 • Alicja Jasińska

 

Wróć go góry