– Program Czyste Powietrze

 

 

Raport kwartalny ze stanem na dzień 31.03.2023 r.:

raport_kwartalny_ze_stanem_na_dzien_31_03_2023

 

W Gminie Dubienka złożono 62 wnioski o dofinansowanie z programu “Czyste powietrze”, zawarto 46 umów, zrealizowano 20 umów na kwotę 437 234,09 złotych (dane z raportu kwartalnego na dzień 30.12.2022 r.)

Raport kwartalny ze stanem na dzień 29.09.2023 r.

raport_kwartalny_ze_stanem_na_dzien_29_09_2023(1)

 

Raport kwartalny ze stanem na dzień 29.12.2023 r.

raport_kwartalny_ze_stanem_na_dzien_29_12_2023

 

Raport kwartalny ze stanem na dzień 31.03.2024 r.

raport_kwartalny_ze_stanem_na_dzien_31_03_2024

 

 

 

 

 

 

Wróć go góry