– Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Artylerii I Armii Wojska Polskiego

W Gminie Dubienka funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Artylerii I Armii Wojska Polskiego z oddziałami zerowymi.

W placówce oświatowej uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych. W szkołach, oprócz kół przedmiotowych, działają: drużyna harcerska, zespół muzyczny Gaudium, SKS. Dzieci od zerowej klasy szkoły podstawowej objęte są nauką języka angielskiego.
Uczniowie ze szkoły biorą udział w konkursach recytatorskich, przedmiotowych i sportowych. Bardzo aktywnie współpracują ze środowiskiem lokalnym i mają swój udział w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie Gminy. Dla wielu uczniów ze szkoły podstawowej gmina zapewnia bezpłatny dowóz i opiekę. Wszyscy chętni mogą korzystać z ciepłego posiłku. Uczniowie z mniej zamożnych rodzin otrzymują stypendia socjalne.

Wróć go góry