– Skład Rady Gminy

L.p. Imię i nazwisko
1. Bureć Stanisław
2. Golczewska Dorota
3. Goryń Ireneusz
4. Jakubczuk Arkadiusz
5. Jakubik Sławomir
6. Jankowska Grażyna
7. Jaroszyńska Elżbieta
8. Karczmarczyk Damian
9. Madejska Małgorzata   
10. Panas Jacek
11. Prus Hubert
12. Sitarczuk Jarosław
13. Szewc Henryka
14. Szewczuk Gabriel
15. Turewicz Włodzimierz
Wróć go góry