– Komisje Rady Gminy

KOMISJE RADY GMINY DUBIENKA

wybrane na sesji w dniu 30 listopada 2018 r.

na kadencję 2018 – 2023

Komisja Rewizyjna:

 1. Kapyś Grzegorz – Przewodniczący
 2. Wasilewicz Mariusz – Wiceprzewodniczący
 3. Skibiński Łukasz – członek

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

 1. Ciszewska Monika – Przewodniczący
 2. Hryniuk Henryk – Wiceprzewodniczący
 3. Goryń Ireneusz – członek

Komisja Statutowa:

 1. Ligierko Tadeusz – Przewodniczący
 2. Ciszewska Monika – Wiceprzewodniczący
 3. Poliwczak Gabriela – członek
 4. Neczaj Mieczysław – członek

Komisja Finansowo-Gospodarcza:

 1. Elżbieta Jaroszyńska – Przewodniczący
 2. Jagodzińska Krystyna – Wiceprzewodniczący
 3. Struś Wiesław – członek
 4. Strelczuk Stanisław – członek
 5. Poliwczak Gabriela – członek

Komisja Samorządu, Rolnictwa i Mienia Komunalnego:

 1. Hryniuk Henryk – Przewodniczący
 2. Struś Wiesław – Wiceprzewodniczący
 3. Skibiński Łukasz – członek
 4. Kiriew Andrzej – członek
 5. Ligierko Tadeusz – członek

Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych:

 1. Poliwczak Gabriela – Przewodniczący
 2. Markiewicz Czesława – Wiceprzewodniczący
 3. Jagodzińska Krystyna – członek
 4. Strelczuk Stanisław – członek
 5. Wasilewicz Mariusz – członek
Wróć go góry