– Projekt Erasmus+

 

W dniach 19-21.03.2024 r. Dyrektor Szkoły – Pani Beata Krzos  wraz z Panią Bożeną Wintmiller – koordynator projektu pt. „Bom dia Portugal! Mobilność uczniów Szkoły Podstawowej w Dubience” odbyła  wizytę przygotowawczą w ramach projektu Erasmus+  nr projektu 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144945 w Escola  Secundaria de Caldas das Taipas w Portugalii.

Podczas wizyty sformalizowano aspekty dotyczące programu merytorycznego dla uczniów oraz kwestie  logistyczne i organizacyjne związane z mobilnością uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

Wróć go góry