– Turystyka 
Atrakcje i walory turystyczne gminy Dubienka sprawiają, że zainteresowanie wypoczynkiem w naszej gminie przez gości z całego kraju ciągle wzrasta. Coraz szybsze tempo życia w miastach sprawia, że ludzie zaczynają szukać miejsc spokojnych z czystym powietrzem i wodą oraz nieskażoną naturalną przyrodą – w gminie Dubienka to wszystko można znaleźć. Zapóźnienia w rozwoju przemysłu w rejonie nadbużańskim, niegdyś bardzo krytykowane, obecnie stają się naszym atutem. Właśnie walory przyrodnicze sprawiły, że całą południową część gminy zajmuje Strzelecki Park Krajobrazowy o powierzchni 3161 ha na terenie gminy Dubienka. Park charakteryzuje się ubogą rzeźbą terenu. Dominują obszary płaskie. Najbardziej czytelną formą rzeźby jest rozległa dolina rzeki Bug. Rzeka ma charakter naturalny z licznymi zakolami. Strzelecki Park Krajobrazowy jest typowym parkiem leśnym. Lasy stanowią 64% jego powierzchni. Tworzą one jeden duży kompleks podzielony jedynie malowniczymi łąkami nad rzeką Ubrodownicą i Wełnianką. Większość lasów w Parku to lasy liściaste i mieszane. Dominuje dąb, brzoza, sosna, olsza, osika, jesion, lipa, grab i modrzew. Park charakteryzuje się dużym bogactwem florystycznym i faunistycznym. W okolicy wsi Siedliszcze położony jest rezerwat przyrodniczy “SIEDLISZCZE” w którym miedzy innymi gniazduje orlik krzykliwy i wiele innych ptaków drapieżnych.
Strzelecki Park Krajobrazowy i jego okolice są istotnym ośrodkiem turystyczno – rekreacyjnym. Miejscowości o największym znaczeniu turystycznym to położone nad starym korytem Bugu Starosiele, a także Dubienka i Skryhiczyn. Amatorom turystyki kwalifikowanej – pieszej i rowerowej warto polecić ścieżki spacerowe i szlaki turystyczne.

Ścieżka spacerowa “DOLINA BUGU” – została opracowana w oparciu o stanowiący punkt wyjścia Ośrodek Wypoczynkowy w Starosielu. Opisywane tereny leżą bezpośrednio w sąsiedztwie Strzeleckiego Parku Krajobrazowego. Długość ścieżki wynosi ok. 6 km. Początkowy fragment ścieżki biegnie w kierunku wschodnim na odcinku 1 km. Dogami wśród pól uprawnych i łąk w kierunku jeziora Deusze. Wchodząc na łąki doliny Bugu przekraczamy rów odpływowy ze starorzecza w Starosielu. Drogą wśród łąk zachodzimy do zakola Bugu, jest to jedna z niewielu dużych, nieuregulowanych rzek, o naturalnym, silnie meandrującym korycie. Brzeg rzeki jest wyniesiony do 5 metrów nad poziom wody. Na całej długości ścieżki występują nadrzeczne łęgi z nadrzecznym drzewostanem. Pierwotny charakter tych miejsc potęgują tarasujące bieg rzeki zwalone pnie potężnych drzew. Idąc na południe mijamy rozległe turzycowiska, projektowane jako użytek ekologiczny ze względu na występujące rzadkie gatunki ptaków. Zbiorowiska turzycowe i szuwarowe pokrywają dna wypłyconych starorzeczy. Spośród rozległego starorzecza koło Starosiela na szczególną uwagę zasługują piękne zespoły lilii wodnych. Duże powierzchnie wody starorzecza zajmuje, będący pod ochroną grążel wodny. Tereny wokół ścieżki są miejscem gniazdowania wielu ptaków : łabędzi niemych, łyski, błotniaki stawowe i inne.. Ścieżka spacerowa “Doliny Bugu” prowadzi przez tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Przetrwanie tutaj wielu bardzo rzadkich gatunków roślin i zwierząt wiąże się z zachowanymi fragmentami naturalnych zbiorowisk torfowiskowych oraz ekstensywną gospodarką rolną.

Ścieżka spacerowa “STARORZECZE” Punktem wyjścia na ścieżkę jest Ośrodek Wypoczynkowy w Starosielu. Tereny przez które prowadzi ścieżka cechują się niezniszczonymi lasami, łąkami z naturalną roślinnością i torfowiskami. W początkowym odcinku trasa biegnie wzdłuż starorzecza. Niezwykle urozmaicony jest tutaj świat zwierząt. Wielką osobliwością faunistyczną jest żółw błotny. W nadbrzeżnych zaroślach bardzo często pojawia się wydra i bóbr. Dalej ścieżka przebiega przez bór mieszany o bardzo zróżnicowanym drzewostanie, z występującą w dużych ilościach konwalią majową. Na leśnym odcinku trasy można spotkać ptaki : kosy, drozdy, kowaliki, zięby, myszołowy, trzmielojady, krogulce i wiele innych.
Pomniki przyrody. Na terenie gminy Dubienka uznano za pomniki przyrody cztery obiekty. Na terenie parku podworskiego w Skryhiczynie znajdują się dwa pomniki przyrody, dwa klony zwyczajne i jeden jesion wyniosły. Bardzo okazały jest również jesion wyniosły w centrum wsi Siedliszcze. Natomiast w Rogatce przy drodze w kierunku Stanisławówki za pomnik uznano ponad stuletnią lipę drobnolistną.
Łowiectwo i wędkarstwo. Na terenie gminy gospodarkę łowiecką prowadzą dwa koła łowieckie : Nr 67 “Krogulec” z Lublina i Nr 47 “Pogoń” z Warszawy. W zasobach łowisk występuje zwierzyna gruba, głównie jeleń, sarna, dzik i łoś. Wśród zwierzyny drobnej poluje się na lisy, zające, bażanty i kuny.
W gminie działa koło Polskiego Związku Wędkarskiego skupiające 120 miłośników sportu wędkarskiego. Wędkarze łowią na rzece Bug, jeziorach Deusze i Łukowo oraz licznych starorzeczach. Długość Bugu w granicach gminy wynosi 20 km. A powierzchnia jezior 17 ha. W wodach rzek i jezior występują m.in., szczupaki, sandacze, karpie, liny, leszcze, płocie, okonie, bolenie, tołpygi i wiele innych gatunków ryb.

 

Miejsca noclegowe w gminie Dubienka oparte są na:

Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP w Hrubieszowie
Gospodarstwach agroturystycznych.
Stanica Harcerska Hufca w Hrubieszowie położona jest w otulinie Strzeleckiego Parku Krajobrazowego w bezpośredniej bliskości lasu bogatego w jagody, grzyby i łąk nadbużańskich.
Posiada do wynajęcia 6 domków letniskowych drewnianych, 3 pokojowych z pokojami 2, 3, i 4-osobowymi.
Więcej informacji można uzyskać telefonując pod numer 825668244.

W Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje w okresie wakacji schronisko młodzieżowe. W internacie tegoż liceum mogą być zakwaterowane grupy zorganizowane w ilości do 100 osób. Istnieje możliwość korzystania z wyżywienia w stołówce internatowej.
Informacja telefoniczna
(082) 566 80 65
(082) 566 80 66

Na terenie Gminy Dubienka można miło wypocząć w gospodarstwach agroturystycznych, które oferują wczasowiczom pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami i możliwością korzystania z kuchni. Gospodarze organizują wycieczki wozem konnym lub ciągnikiem po okolicy, ogniska i grill, wędkarzom pokarzą łowiska których w okolicy znaleźć można kilkanaście. W wielu gospodarstwach istnieje możliwość wypożyczenia rowerów na przejażdżki po okolicy.
Lokalizacja kwater agroturystycznych na terenie Gminy Dubienka:

1.Jan i Krystyna Ulaniccy „Pod świerkami” – Dubienka, ul. Zatylna 2 “B”, tel.(082) 566 81 45, 604 928 884
2.Gabriela Poliwczak „Pod bocianim gniazdem” – Dubienka, ul. Czerwonego Krzyża 2, tel.(82) 566 80 75, 608 058 201
3.Katarzyna Kozińska „Wypoczynek na Zakręcie” – Dubienka, ul. Chełmska 80, tel. 660 706 685
4.Teresa Kuczyńska – domek letniskowy w Starosielu, tel. 799 039 686
5.Tomasz Wańczycki – domek letniskowy w Starosielu, tel. 606 781 640
6.Józef Wróblewski „Wróblowa Zagroda” – Rogatka 104, tel. 721 446 956

Wróć go góry