– Akcja “Wywieś Flagę”

Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zaprasza do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi.  To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też w trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach. Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na
celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość
decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju
naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej
świadomości”.
Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu.
Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego
z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski:
rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.
Święto to nie jest jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo

Wróć go góry