– Aktualności

W związku z trwającą ewaluacją wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru działania LGD “Ziemi Chełmskiej” zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety Poziom satysfakcji mieszkańców dostępnej pod linkiem: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=16399a56&&b=3fc11e4ed&&c=5fe198fa

W związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nośników energii (węgiel, gaz, paliwa płynne) zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do naszej petycji w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0)

Drewno jest dla wielu mieszkańców jedynym dostępnym paliwem. Z uwagi na stale rosnące …

W wyniku realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 została wyremontowana oraz zmodernizowana sala w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience, w …

Uwaga, Lubelskie! Zabytek z twojego województwa ma szansę na milion złotych! Rusza konkurs Nasz Zabytek Fundacji Most the Most.
Mieszkasz na Lubelszczyźnie? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w konkursie Nasz Zabytek. Nabór …

Wróć go góry