– Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubienka w 2019 r.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubienka w 2019 r.

 

  1. Odpady papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, odpady zmieszane:
Miesiąc Miejscowości
Dubienka Dubienka
(tylko zabudowa wielorodzinna) (tylko odpady ulegające biodegradacji) 
Uchańka, Stanisławówka, Mateuszowo, Kajetanówka, Nowokajetanówka, Tuchanie, Radziejów, Siedliszcze, Holendry, Rogatka Brzozowiec, Janostrów, Starosiele, Krynica, Jasienica, Józefów, Zagórnik, Lipniki, Skryhiczyn
STYCZEŃ 21.01.2019 r. —— 23.01.2019 r. 24.01.2019 r.
LUTY 18.02.2019 r. —— 20.02.2019 r. 21.02.2019 r.
MARZEC 11.03.2019 r. —— 13.03.2019 r. 14.03.2019 r.
KWIECIEŃ 15.04.2019 r. —— 17.04.2019 r. 18.04.2019 r.
MAJ 13.05.2019 r. 27.05.2019 r. 15.05.2019 r. 16.05.2019 r.
CZERWIEC 10.06.2019 r. 24.06.2019 r. 12.06.2019 r. 13.06.2019 r.
LIPIEC 15.07.2019 r. 29.07.2019 r. 17.07.2019 r. 18.07.2019 r.
SIERPIEŃ 19.08.2019 r. 26.08.2019 r. 21.08.2019 r. 22.08.2019 r.
WRZESIEŃ 09.09.2019 r. 30.09.2019 r. 11.09.2019 r. 12.09.2019 r.
PAŹDZIERNIK 14.10.2019 r. 28.10.2019 r. 16.10.2019 r. 17.10.2019 r.
LISTOPAD 18.11.2019 r. —— 20.11.2019 r. 21.11.2019 r.
GRUDZIEŃ 09.12.2019 r. —— 11.12.2019 r. 12.12.2019 r.

 

Odpady nie odebrane w dniu wyznaczonym, zostaną odebrane najpóźniej w dniu następnym.

 

  1. Odbiór przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zużytych opon:

 

Miesiąc Miejscowości
Dubienka Uchańka, Stanisławówka, Mateuszowo, Kajetanówka, Nowokajetanówka, Tuchanie, Radziejów, Siedliszcze, Holendry, Rogatka Brzozowiec, Janostrów, Starosiele, Krynica, Jasienica, Józefów, Zagórnik, Lipniki, Skryhiczyn
KWIECIEŃ 29.04.2019 r. 29.04.2019 r. 29.04.2019 r.
WRZESIEŃ 30.09.2019 r. 30.09.2019 r. 30.09.2019 r.

 

Odpady nie odebrane w dniu wyznaczonym, zostaną odebrane najpóźniej w dniu następnym. Odpady budowlane i rozbiórkowe gromadzimy w pojemnikach o pojemności 120 dm3.

 

  1. Odbiór odpadów paleniskowych (popiół, żużel) :

 

Miesiąc Miejscowości
Dubienka Uchańka, Stanisławówka, Mateuszowo, Kajetanówka, Nowokajetanówka, Tuchanie, Radziejów, Siedliszcze, Holendry, Rogatka Brzozowiec, Janostrów, Starosiele, Krynica, Jasienica, Józefów, Zagórnik, Lipniki, Skryhiczyn
LUTY 25.02.2019 r. 25.02.2019 r. 25.02.2019 r.
KWIECIEŃ 29.04.2019 r. 29.04.2019 r. 29.04.2019 r.

 

Odpady nie odebrane w dniu wyznaczonym, zostaną odebrane najpóźniej w dniu następnym. Odpady paleniskowe (popiół, żużel) gromadzimy w pojemnikach o pojemności 120 dm3.

Wróć go góry