– — Historia – Jasienica

Jasienica

Jest to młoda miejscowość, gdyż powstała dopiero w latach 1935-37 w wyniku parcelacji dóbr należących do Skryhiczyna przez właściciela Mordkę Rottenberga. Ziemie oczyszczone z lasu sosnowo-dębowego kupili osadnicy przybyli z powiatów krasnostawskiego i biłgorajskiego (K. Prożogo, dz.cyt., s. 14).
W 1943 r. wieś liczyła już 122 mieszkańców. Jasienica /wraz z innymi 5 wsiami z gm. Dubienka/ została wysiedlona w ramach akcji wysiedleń Zamojszczyzny w styczniu 1943. Podczas akcji zabito 2 osoby, zaś 12 zginęło w obozach koncentracyjnych (A.Wawryniuk, dz.cyt., s. 82 i podane tam: St.Pow. w Hrubieszowie, sygn.: 165, k. 38; 167, k. 24-25).
Sołtysem w 1945 i 1947 r. był Feliks Dowierciał. W 1947 r. wieś liczyła 145 mieszkańców (A.Wawryniuk, dz.cyt., s. 82-83 i podane tam pozycje).
W roku 1947 funkcję ławnika Sądu Okręgowego w Zamościu pełnił mieszkaniec Jasienicy, Aleksander Romanowski (tamże podane: Lubelski Dziennik Wojewódzki, 1947, s. 49).

« Wstecz

Wróć go góry