– — Historia – Kajetanówka

Kajetanówka

Jest to stara wieś. Początki sięgają 1796 r. Nazywała się wówczas Kajetanowka (B. Czopek, Nazwy miejscowe dawnej ziemi…, s. 171). W czasach II RP była we wsi szkoła powszechna. Istniało zarejestrowane rzemiosło: 3 kowali, 2 szewców, 2 tkaczy i 1 murarz (K. Prożogo, dz.cyt., s. 19-20). Wg spisu powszechnego z 1921 r. we wsi było 51 domów ze 288 mieszkańcami: 149 mężczyzn i 139 kobiet, wyznania: 216 katolików, 65 prawosławnych i 7 religii mojżeszowej. Narodowości: 274 osoby nar. polskiej, 13 rusińskiej i 1 innej (Skorowidz miejscowości, s. 29). Z wykazu par. prawosławnych hrubieszowskiego w 1924 r.: 206 katolików i 47 prawosławnych. W 1928 r. w Kajetanówce zarejestrowano Kółko Rolnicze „Świt” postanowieniem wojewody z 14 marca 1928 nr 1144. 16 stycznia 1929 zarejestrowano Towarzystwo OSP w Kajetanówce. W 1943 r. wieś liczyła 242 mieszkańców. Sołtysi: w 1945 r. Bronisław Góźdź, w 1947 i 1949 r. Wincenty Janicki. Wykaz ludności z 1947 r. informuje, że w Kajetanówce mieszkało 196 osób (A.Wawryniuk, dz.cyt., s. 90-92 i podane tam pozycje).

« Wstecz

Wróć go góry