– — Historia – Lipniki

Lipniki

Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstała ta wioseczka. Przed wojną należały one do sołectwa Skryhiczyn (K. Prożogo, dz.cyt., s. 21). W 1945 r. sołtysem był Władysław Trepiak, zaś w 1947 r. Piotr Pachciński. W tym roku wieś liczyła 63 mieszkańców (St.Pow. w Hrubieszowie, sygn. 1162, k. 2, sygn. 155, k. 122). W Lipnikach mieszkał p. Henryk Koziński, największy producent miodu na Lubelszczyźnie. Obecnie wieś należy do sołectwa Zagórnik.

« Wstecz

Wróć go góry