– — Historia – Nowokajetanówka

Nowokajetanówka

Jest to jedna z młodszych wsi w gminie. Założono ją na gruntach Siedliszcze Bramowe. Parcelacja dóbr siedliskich nastąpiła w 1884 r., zaś te ziemie kupili bracia Lejzer i Josef Cukier. Następnie sprzedali te działki chłopom z okolicznych wsi, przez co powstało tu 19 nowych gospodarstw (K. Prożogo, dz.cyt., s. 24). Powstanie wsi miało więc miejsce na przełomie wieków. Nazwa wioski ulegała zmianom: w 1921 r. Kajetanówka Nowa, w 1928 r. Nowa – Kajetanówka, w 1943r. Nowo – Kajetanówka, z czasem ustabilizowała się wersja współczesna – Nowokajetanówka (A.Wawryniuk, dz.cyt., s. 98-101 i podane tam pozycje).
W 1921 r. w spisie powszechnym Kajetanówka Nowa miała 61 domów z 378 mieszkańcami: 197 kobiet i 181 mężczyzn, wyznania: 312 katolików, 48 prawosławnych i 18 wyznawców religii mojżeszowej. Deklarowana narodowość: 357 Polaków, 3 Rusinów. Z wykazu par. prawosławnych hrubieszowskiego w 1924 r.: 318 katolików i 66 prawosławnych. W 1943 r. wieś liczyła 119 mieszkańców. W 1947 r. liczyła 265, zaś w 1949 liczyła 275 mieszkańców (A.Wawryniuk, dz.cyt., s. 98-101 i podane tam pozycje).
Sołtysem figurującym w dokumentach z 1945, 1947 i 1949 r. był Bronisław Góźdź. (A.Wawryniuk, dz.cyt., s. 98-101 i podane tam pozycje).
Ok. 1920 r. pastuch na służbie u Władysława Zakrzewskiego wygrzebał we wsi baniaczek z monetami „dawnych królów” (A.Wawryniuk, dz.cyt., s. 101 i podane tam: „Wiadomości Numizmatyczne” 1969, zeszyt 1).

« Wstecz

Wróć go góry