– — Historia – Starosiele

Starosiele

Jak już było wspomniane w rozdziale o historii Dubienki, Starosiele jest osadą, która wykształciła się z osady o nazwie Dubna. Leżała ona w tym samym miejscu, gdzie dzisiejsze Starosiele w części w pobliżu Wełnianki i Deusza /Starosiele w części położonej przy drodze do Brzozowca tutaj się nie zalicza/. Od tej osady wzięło nazwę nowozałożone przez Jana Sienieńskiego miasto.
Przez wieki zmieniała się nazwa wsi. Najpierw była to Dubna, lecz po lokacji miasta zaczęto ją nazywać Starym Siołem dla odróżnienia od miasta, żeby dwóch miejsc nie nazywać tak samo. Tak było np. w lustracji starostwa dubieńskiego z 1628 r., gdzie nazwano ją: „Dubna alias Stare Sioło”. Potem pojawiła nazwa uproszczona: Starosiele. Nazwa przekształcała się często do form: Starosielce, tudzież Staro Sielce, lecz funkcjonowała na zmianę z nimi.
W 1880 r. działał w Starosielu jeden z największych w guberni lubelskiej młyn (tamże, s. 143 i podane tam: H. Wierciński, Opis statystyczny guberni lubelskiej, Warszawa 1901, s. 380-381).

W spisie powszechnym z 1921 r. wymieniono Starosiele: 18 domów, 122 mieszkańców: 61 mężczyzn i tyle samo kobiet, wyznania: 110 katolickiego i 12 prawosławnego, deklarowanej narodowości: 120 osób polskiej i 2 osoby Rusińskiej (Skorowidz miejscowości…, s. 29). Według wykazu parafii prawosławnych w powiecie hrubieszowskim w 1924 r. w Starosielu w 1924 r. prawosławnych już nie było, mieszkało w nim 115 katolików (A.Wawryniuk, dz.cyt., s. 144).
W 1926 r. Franciszek Suchodolski posiadał w Starosielu 453 ha ziemi (tamże).
Za A. Wawryniuk, dz. cyt., s. 145:
W maju 1942 r. niemieccy żandarmi zastrzelili w Starosielu troje Żydów z Dubienki: ojciec i syn o nazwisku Listyngier i jedna osoba o nieustalonej tożsamości, zwłoki zakopano na polu (Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupantów hitlerowskich na Ziemiach Polskich w latach 1939-1945, województwo chełmskie, Warszawa 1986, s. 97).
Starosiele podlegało wysiedleniu w ramach akcji wysiedleń Zamojszczyzny obok 4 innych wiosek z gminy Dubienka (APL/Chełm – St.Pow. w Hrubieszowie, sygn. 165, k. 38). W gminie Dubienka „W czasie wysiedlenia w styczniu 1943 roku zostało wysiedlonych 5 wiosek, w tym Starosiele […] Podczas tej akcji zabite zostały 2 osoby a 12 osób zginęło w obozach koncentracyjnych” (APL/Chełm – St.Pow. w Hrubieszowie, sygn. 167, k. 24-25).
W 1945 r. sołtysem był Józef Kasperkiewicz, zaś w 1947 r., a także w 1949 r. Władysław Kuźnicki (tamże, sygn. 1162, k. 2; sygn. 159, s. 221).

„Na terenie miasta Dubienka, wsi Uchańka oraz wsi Skryhiczyn i Starosiele, piechota niemiecka wypędziła ludność cywilną do robót fortyfikacyjnych wzdłuż Bugu w rejonie wspomnianych wsi. Roboty te trwały od miesiąca lutego 1943 roku do czerwca 1944 roku. Ponad 300 hektarów ziemi obsianej zostało zamienionej na bunkry, rowy strzeleckie i okopy, nie licząc schronów i okopów przydrożnych oraz wokół zabudowań gospodarskich, gdzie kwaterowały wojska” (tamże, s. 134 i podane tam: Arch.Państw.Lub. o/Chełm – St.Pow. w Hrubieszowie, sygn. 167, k. 24-25).

« Wstecz

Wróć go góry