– — Historia – Tuchanie

Tuchanie

Pierwsza wzmianka o istnieniu Tuchań pochodzi z 1839 r. (A.Wawryniuk, dz.cyt., s. 147 i podane tam: B.Czopek, Nazwy miejscowe dawnej Ziemi Chełmskiej i Bełskiej (w granicach dzisiejszego państwa polskiego), Wrocław 1988, s. 197). W 1891 Niemcy założyli również tutaj swoją kolonię (tamże oraz: W. Śladkowski, Kolonizacja niemiecka w południowo – wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815-1915, Lublin 1969, s. 264).
Spis powszechny z 1921 r. zanotował: 38 domów z 248 mieszkańcami: 118 mężczyzn i 130 kobiet, na to składało się: 148 prawosławnych, 66 katolików i 34 religii mojżeszowej. Pod względem narodowościowym: 151 Rusinów, 67 Polaków i 30 Żydów (Skorowidz miejscowości…, s. 29). Wg wykazu parafii prawosławnych z 1924 r.: 150 prawosławnych i 60 katolików (tamże, s. 147).
Tragiczny epizod miał miejsce we wsi w czasie okupacji niemieckiej – 21/22 maja 1942 hitlerowcy zamordowali 62 osoby, oprócz tego dużą ilość mieszkańców wywieziono do obozu w Zamościu. Przyczyną masakry było prawdopodobnie podejrzenie ich współpracy z partyzantką, najpewniej AK (A. Wawryniuk, dz.cyt., s. 147-148 i podane tam: Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupantów hitlerowskich na Ziemiach Polskich w latach 1939-1945, województwo chełmskie, Warszawa 1986, s. 106-107). Zginęły następujące osoby (w ukośnikach podany ich wiek):
Franciszka Antczak /40/, Janina Antczak /25/, Władysław Basaj /25/, Alfreda Bogucka /16/, Olga Brylan (być może Brytan) /25/, Stefan Chylczuk /60/, Ceremiuk córka Mikołaja, imię nieznane /15/, Mikołaj Ceremiuk /60/, jego żona, imię nieznane /50/, Mikołaj Czyżewski /28/, Mikołaj Czyżewski /24/, Domajczukowie (być może Domańczukowie): Józef /65/, Maria /50/, Mikołaj /30/, Filip /25/, Janina /20/, Kamila /22/, Grzennik: Mikołaj /60/, Olga /50/, Maria /16/, Gzyła: Antonina /45/, Eliasz /50/, osoba o nieznanym imieniu – żona Eliasza /45/, Haszczuk: Nazar /60/, Anna /50/, Anatol Jacyniuk /18/, Eugenia Jacyniuk /18/, Karol Jodłowski /25/, Paweł Jodłowski /33/, Antoni Kaczan 35/, Józef Karol /22/, Bazyli Karpiuk /50/, Józef Karpiuk /40/, Lesiuk: Zachariasz /60/, Andrzej /40/, osoba nieznanego imienia – żona /55/, Józef Libuś /25/, Władysław Łucyk /30/, Antoni Michlewski /60/, Eugenia Makowska /30/, Nadolscy: Alfreda /14/, Anna /40/, Helena /15/, Józefa /45/, Karolina /40/, Wiesława /15/, Aleksander /8/, Józef /18/, Antoni /50/, Anastazja Nieczypur (być może Nieczypor) /50/, Mikołaj Nieczypur (być może Nieczypor) /60/, Nieścioruk: Władysław /50/, imię nieznane – żona /45/, imię nieznane – syn Władysława /15/, Eugeniusz Nikitiuk /35/, Maria Nikitiuk /60/, Nikita Wołos /35/, Nikifor Wołos /20/, Piotr Zając /18/, Paweł Zubik /25/, Maria Zubik /25/ (tamże).
Również w 1944 znaczna część wsi została spalona, co poniosło za sobą również straty w cywilach (APL o/Chełm – St.Pow. Hrubieszów, sygn. 167, k. 27-28).
W latach 1945 i -47 sołtysem Tuchań był Franciszek Brytan (tamże, sygn. 1162, k. 2; sygn. 159, k. 235).
Z Tuchań pochodzi pierwsza po restytucji gmin w 1973 r. naczelnik gminy Dubienka – p. Zuzanna Zając.

« Wstecz

Wróć go góry