– — Historia – Tursko

Tursko

Jest to malutka miejscowość, należy do sołectwa Józefów. W 1943 r. mieszkało tu aż 111 osób, zaś w 1947 r. 64 osoby. W czasie wojny była to jedna z 5 wsi gm. Dubienka podlegająca wysiedleniom w akcji wysiedlenia Zamojszczyzny.
Sołtysem w 1945 był Jan Góra (A.Wawryniuk, dz.cyt., s. 84-88 i podane tam pozycje).

« Wstecz

Wróć go góry