– Informacja

Informujemy, że Targowisko w Dubience od dnia 23 kwietnia 2020 roku

wznawia swoją działalność

Zasady korzystania z Targowiska w Dubience podczas pandemii koronowirusa SARS-CoV-2:

1. Sprzedający we własnym zakresie zaopatrzą się w środki ochronne (płyn dezynfekujący, rękawiczki, itp.)   zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,

2. Osoby wchodzące na teren Targowiska powinny mieć założone rękawiczki ochronne i nosić maseczkę,

3. Należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (minimum  2 m),

4. Sprzedawcy oraz kupujący proszeni są o zachowanie wszelkich zalecanych norm ostrożności.

Wróć go góry