– Informacja

Uprzejmie informuję, że Gmina Dubienka planuje przystąpić do rządowego programu wsparcia mieszkańców w zakresie zakupu węgla opałowego dla gospodarstw indywidualnych.

W związku z powyższym Urząd Gminy przyjmuje zgłoszenia dotyczące zakupu węgla dla gospodarstw domowych. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny 82 566 80 02 lub osobisty w sekretariacie w godzinach pracy urzędu. Należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz zapotrzebowanie.

Szczegółowe zasady zakupu oraz ceny zostaną przekazane zainteresowanym po uchwaleniu przez Sejm ustawy, która będzie regulowała powyższe zasady.

 

                                                                                                       Wójt Gminy Dubienka

                                                                                                   /-/ Krystyna Deniusz-Rosiak

 

 

 

Wróć go góry