– Informacja – bezpłatne maseczki wielokrotnego użytku

Od dnia 17.04.2020 r. będą rozwożone przez pracowników Urzędu Gminy bezpłatne maseczki ochronne wielokrotnego użytku dla mieszańców gminy Dubienka.

Prosimy w miarę możliwości o wychodzenie po odbiór maseczek do granicy posesji. W razie nieobecności mieszkańca, maseczki zostaną pozostawione w skrzynkach pocztowych.

Wójt Gminy Dubienka

Wróć go góry