– Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków fundacji „Dla Dubienki”

 

Nowo powstała Fundacja „Dla Dubienki” zachęca do składania wniosków  o dofinansowanie ze środków fundacji. Konto Fundacji będzie zasilane przez Fundatora – Firmę Stofarm, kwotą 20.000,00 złotych raz na kwartał, przy czym środki powinny zostać przekazane do 15 – tego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał.

Fundacja ma na celu rozwój wsi Uchańka oraz gminy Dubienka, inicjowanie i popieranie współpracy sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi, wspieranie inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych.

Każdy mieszkaniec gminy Dubienka oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę/oddział na terenie gminy Dubienka może zgłosić na udostępnionym przez Fundację formularzu projekt  z wnioskiem o finansowanie lub współfinansowanie go przez Fundację.

Fundacja udostępnia w siedzibie oraz na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy Zgłoszenia projektu należy dokonać w siedzibie Fundacji:

Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience lub mailem na adres: fundacja@stofarm.pl

Mieszkańcy Uchańki mają pierwszeństwo dla uwzględnienia ich potrzeb i corocznie mają zapewnione do wykorzystania min. 30% środków finansowych budżetu pod warunkiem, że złożą wnioski do końca czerwca każdego roku. W przypadku braku złożenia wniosków przez mieszkańców wsi Uchańka w określonym terminie niewykorzystane środki finansowe wracają do puli ogólnej celem realizacji pozostałych zadań

Termin składania wniosków na IV kwartał 2023 to 30.11.2023r

Wnioski można składać:

  1. Poczta elektroniczna na adres mailowy: fundacja@stofarm.pl
  2. Osobiście w siedzibie fundacji, która znajduje się w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience w pok. Nr 19 w dniach: 28 i 30 listopada 2023 r. w godzinach 10:00-17:00

 Termin składania wniosków na I kwartał 2024 to 15.12.2023r..

Wniosek do pobrania: Wniosek

 

Wróć go góry