– Informacja o przerwie w dostawie energii elektrycznej

Informacja
W dniu 11.10. br., od godziny 07:30 do godziny 15:30, będą prowadzone prace eksploatacyjne w linii SN, zasilającej stacje transformatorowe: Dubienka 1, 2, 5, 6 (część Dubienki).
W związku, z tym wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do odbiorców w zasilanych z powyższych stacji.
Przebieg prac będzie uzależniony od warunków atmosferycznych oraz terenowych.
Szczegółowe oraz aktualne informacje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej są umieszczane na stronie internetowej:
www.pgedystrybucja.pl (zakładka: Wyłączenia)
Wróć go góry