– Informacja o zakończeniu zadania pod nazwą ,,Nowe oblicze kultury – remont sali integracyjnej w GCKiC w Dubience wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych”

W wyniku realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 została wyremontowana oraz zmodernizowana sala w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience, w której realizowane będą inicjatywy upowszechniające oraz promujące lokalne dziedzictwo kulturowe, jak również działania kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne (warsztaty, wystawy, spotkania integracyjne). Ponadto zrobiony został także podjazd dla osób niepełnosprawnych, barierka ochronna otaczająca taras, schody. Zakupiono również kosze na odpady segregowane. Wartość zrealizowanej operacji to kwota 55 451,85 zł., w tym wkład własny – 20 167,85 zł., publiczne środki – 35 284,00 zł. Wykonawcą robót był Pan Krzysztof Szerement prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KRZYS-BUD z siedzibą firmy – Poniatówka 57, 22-122 Leśniowice.

 

Wróć go góry