– Informacja o zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych oraz rolników

Mieszkańcy Gminy Dubienka !

Informujemy, że Prezydent RP podpisał ustawę o wyższych limitach zamrażających ceny prądu. Żeby z tego skorzystać niezbędne jest złożenie oświadczenia wraz z kopiami dokumentów w wyznaczonym terminie. ( wzór w załączeniu )

 

Gdzie należy złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w spółce energetycznej, w której gospodarstwo się rozlicza. Wzory oświadczeń można znaleźć na stronach spółek energetycznych.

 

Trzy progi zamrażające ceny prądu w 2023r.:

–  do 2MWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

do 2,6 MWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,

do 3 MWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników

Ustawa przewiduje też, że jeżeli między 1 października 2022r., a 31 grudnia 2023r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie, o co najmniej 10% w porównaniu z okresem 1 października 2021 – 31 grudnia 2022 roku, w 2024r. sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10% kosztów energii elektrycznej z kresu październik 2022 – grudzień 2023

Wniosek o zamrożenie cen prądu – jakie dokumenty będą niezbędne do wyższego progu zamrażającego ?

Aby skorzystać z zamrożenia cen prądu do limitów 2,6 MWh i 3 MWh rocznie, niezbędne będzie złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. I tak , odpowiednio:

rolnicy muszą dostarczyć decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022rok,

duże rodziny – skan Karty Dużej Rodziny (ważny numer karty)

gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością – orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu może żądać przedstawienia do wglądu:

  oryginalnej Karty Dużej Rodziny,

  oryginalnego orzeczenia o niepełnosprawności,

  oryginalnej decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r.

Ważne : Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Kiedy należy złożyć dokumenty w sprawie zamrożenia cen prądu?

Oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

wzór oświadczenia

Wróć go góry