– Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wszystkich miejscowości z terenu Gminy Dubienka

Dubienka, dnia 11 lutego 2020 r.

 

Informacja

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wszystkich miejscowości

z terenu Gminy Dubienka

 

Informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 10 lutego 2020 r. poz. 1073 opublikowana została Informacja Nr 1/2020 Starosty Chełmskiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie modernizacji operatu gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 060305_2 Dubienka powiat chełmski 0603, woj. lubelskie.

Dane objęte modernizacją (m.in. użytki gruntowe, powierzchnie i rodzaje budynków) zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków, które podlegają ujawnieniu w rejestrze gruntów i na mapach ewidencyjnych.

Dane te stanowią m.in. podstawę do opodatkowania nieruchomości podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych.

Zarzuty zgłasza się do Starosty Chełmskiego na adres:

Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Wójt Gminy

Krystyna Deniusz-Rosiak

Wróć go góry