– KOMUNIKAT !!!

Dubienka, dnia 27 marca 2020 r.

 

 

KOMUNIKAT !!!

W związku z zagrożeniem zarażenia się korona wirusem, mając na uwadze troskę o zdrowie mieszkańców i pracowników, informuję  że:

 

URZĄD GMINY DUBIENKA JEST ZAMKNIĘTY         

                             DLA INTERESANTÓW DO ODWOŁANIA                                      

 

Zasięgnąć informacji w poszczególnych sprawach można drogą telefoniczną (wykaz telefonów w załączeniu),               drogą e-mailową: gmina@dubienka.eurzad.eu lub za pomocą platformy elektronicznej ePUAP

 

                                                                                                                                                Wójt Gminy Dubienka

/-/ Krystyna Deniusz-Rosiak

 

Numery telefonów:

Lp. Imię i nazwisko numer telefonu Stanowisko
1.

 

Krystyna Deniusz-Rosiak 797 169 837 Wójt Gminy
2.

 

Mariusz Leposiński 505 381 368 Zarządzanie Kryzysowe
3.

 

Monika Popek 690 906 899 Urząd Stanu Cywilnego
4.

 

Aneta Staszewska 692 505 830 Zastępca Wójta
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubience
5.

 

Grażyna Burdzicka 509 482 610 Kierownik
6.

 

Monika Ożóg 516 799 078 Aspirant pracy socjalnej
7.

 

Joanna Kloc 695 554 648 Pracownik socjalny
Gminny Ośrodek Kultury w Dubience

Biblioteka Publiczna Gminy Dubienka

8.

 

Anna Prus 668 127 002 Dyrektor

 

Wróć go góry